เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p style=การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอลหญิง และวอลเลย์บอลผสม รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมิตรภาพที่อบอุ่น

">

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ (รูปแบบออนไลน์) โดยมี ดร.ภัทรพล มากมี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นวิทยากร บรรยาย ให้แก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 177 คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพิ่มโอกาสการมีงานทำหลังจบการศึกษาแก่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพระหว่าง นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการมีงานทำในทุกภาคส่วน เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติงานด้านการให้บริการต่อประชาชน ต่อไป

  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
เมื่อวันที่ : 6 กันยายน 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :