เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 4 “รู้เท่าทันและเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ โดยมี รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและการเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค โดยมีการบรรยายทางวิชาการ ในประเด็นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อวางแผนจัดการ และปรับความรู้ใหม่ ซึ่งงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เครือข่ายนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ และนักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

">
<p style=การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอลหญิง และวอลเลย์บอลผสม รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมิตรภาพที่อบอุ่น

">

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับทีมงาน One Phitsanulok นำโดยคุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานผู้ก่อตั้ง One Phitsanulok พร้อมทีมงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา ประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ โดยใช้ Platform One Phitsanulok ด้วยการสร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดให้กับ การให้บริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงผู้ประกอบการอื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมภักดีนเรศวร์ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
  • การสร้างความร่วมมือของโครงการ One Phitsanulok
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :