เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p style=การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอลหญิง และวอลเลย์บอลผสม รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมิตรภาพที่อบอุ่น

">

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่สำคัญของทุกประเทศ โดยมี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการกำลังใจ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายพิเศษ การเสวนาในหัวข้อต่างๆ การศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ และการจัดบูธนิทรรศการจากองค์กรภาครัฐและภาควิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 350 คน จาก 18 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ มีภาคีเครือข่ายของคนทำงานด้านยาเสพติด และมีมาตรการที่สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเสพติด เกิดจากการร่วมออกแบบของผู้เข้าร่วมงานวิชาการระดับภาคเหนือในครั้งนี้ ก่อนจะเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติในปี 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ การจัดงานมีมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาจมีการถอดหน้ากากอนามัยออกเพียงชั่วคราวขณะวิทยากรบรรยาย โดยมีการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing ตลอดการบรรยาย และผู้เข้าร่วมการประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านตลอดระยะเวลาการประชุม

  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
  • งานวิชาการสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ (Safe Zone for All) ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :