เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Agriculture sector women’s alcohol drinking pattern and behavior

in the lower northern region of Thailand

Narongsak Noosorn

Chakkraphan Phetphum

Rishad Chouldhury Robin

ABSTRACT

Background: Alcohol consumption is one of the leading public health problems in the modern era and associates with almost 200 health conditions. In Thailand, the number of alcohol consumers is increasing especially among women. Agriculture is one of the major sectors of Thailand where almost half of the workforce is female. However, the pattern and behavior of alcohol consumption in this section of the population are not fully explored. This research aims to find out the pattern and behavior of the consumption of alcohol among women in the agricultural sector in the lower northern region of Thailand.

Methods: A triangulation mixed-method study had been conducted. In the quantitative part, there were 468 responders and 24 participants were in the qualitative part. Data had been analyzed through logistic regression and thematic analysis.

Results: Being single, parent's alcohol consumption, and distance of alcohol retail shop had been significantly associated with alcohol behavior found in the quantitative part. However, the qualitative part explored woman drinker, availability, reason, frequent, and amount of alcohol consumption.

Conclusions: Strong intervention is needed to reduce the consumption of alcohol among women in the agriculture sector

Keywords: Agricultural worker, Alcohol, Behavior, Pattern, Thailand, Women

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :