เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Effects of a Youth-Engaging Intervention on Illegal Sales by Tobacco Retailers

Near Schools in Thailand

Chakkraphan Phetphum

Narongsak Noosorn          

ABSTRACT

This study assessed the effects of youth-engaging interventions on illegal sales by tobacco retailers near schools in Thailand. The youth were educated and engaged in the planning and implementation of a program to reduce tobacco retailers’ illegal sales in the Uttaradit Municipality, Thailand. Intervention components included community education, retailer education, and direct approaches to tobacco retailers. A study included a pretest-posttest control group. The 6-month intervention focused on 114 tobacco retailers. The posttest showed that the percentage of tobacco retailers violating the retail law decreased: tobacco product displays at points of sales decreased from 67.5% to 23.7%, single cigarette sales declined from 71.1% to 36.0%, and tobacco sales to minors decreased from 74.6% to 5.3%. Asking for identification or the buyer’s age before selling tobacco increased from 33.3% to 78.1%. The intervention led to a significant reduction in the violation of tobacco retail laws near schools.

Keywords: illegal sale, tobacco control, tobacco retailer, youth engagement, action research

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :