เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Factor Influencing condom use for the prevention of pregnancy and HIV infection among teenagers in Kampangpeth province, Thailand

Wongsawat P.

Songthap A.

Hoyrat P.

ABSTRACT

Despite convenience, availability, accessibility and affordability of condoms, a Signiant proportion of adolescents world-wide engage in unprotected sexual activities, leading to rising rates of new HIV infections and pregnancy. This study was conducted to determine factors inducing condom use for the prevention of HIV infection and pregnancy among Secondary school students in Kampangpeth Province. Across-sectional design was conducted between February and March 2019 to select 183 samples by strained random sampling. Data were collected using a questionnaire and analyzed using mean, frequencies, percentage, and regression analysis. Factors inducing condom use included knowledge of  sexual education [OR = 1.26 (95%CI: 1.04 – 1.52), p = 0.017], self-effacing to prevent pregnancy and HIV [OR = 1.10 (95%CI: 1.01 – 1.20), p = 0.027], curiosity to try sex [OR = 1.17 (95%CI: 1.04 – 1.31), p = 0.011], time spent with a boy/girlfriend [OR = 1.09 (95%CI: 0.85 – 1.00), p = 0.049], consumption of  sexual media [OR = 1.08 (95%CI: 0.99 – 1.17), p = 0.048], good family care [OR = 7.89 (95%CI: 1.07 – 58.11), p = 0.043]. being male [OR = 5.26 (95%CI: 0.07 – 0.71), p = 0.014], and living with parents [OR = 3.42 (95% CI: 1.15 – 10.19), p = 0.027]. This study concluded that based on the factors inducing condom use to protect against HIV infection and pregnancy in adolescents, sexual education in secondary schools should be encouraged to increase sexual knowledge and family ties between parents and adolescents especially girls should also be strengthened.

Keywords: Condom use; Adolescents; Secondary School; HIV, Teenage Pregnancy

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :