เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Home-based care for people with disabilities: Role of registered nurses within

the district health system in Thailand

Civilaiz Wanaratwichit

Danny Hills

Mary Cruickshank

ABSTRACT

Background: In Thailand, the number of people with physical disabilities (PwD) has been increasing. Following sweeping health care reforms in 2002, efforts were made to improve accessibility to health care by greatly increasing the number of Registered Nurses (RNs) working in local community health centers. Little is known, however, about the role of RNs in improving accessibility to home-based care and the outcomes of care for PwD in Thailand.

Aim: To explore the role of RNs in providing high quality home-based services for PwD who have severe limitations in movement.

Methods: A case study design was used to explore and describe the role of RNs in home-based care for PwD in one rural and one urban area in lower north Thailand. There were 73 participants, including PwD and their family members, community health volunteers, primary care providers, local government officers and members of the District Health management team. Data were collected from in-depth interviews and focus groups, which were analyzed using thematic analysis.

Results: The roles of RNs in home-based care for PwD were found in four domains, as case manager, rehabilitation care provider, manager of the community health volunteers and broader care coordinator.

Conclusion: The full scope of the RN role in the provision of home-based care for PwD, in the district health system of Thailand, not only involves direct nursing care. The role also encompasses planning and co-ordination of the broad range of professional and non-professional services to meet the needs of PwDs in rural and urban settings.

Keywords: Home-based care, People with disabilities, Registered nurses, Thailand

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :