เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Knowledge and perception of passive smoking exposure effect on children of

a developing country

Rishad Chouldhury Robin

Narongsak Noosorn

Rubina Rafat Chaity

ABSTRACT

Background: Exposure of passive smoking is a key public health issue around the world. The goal of the study was to find out the knowledge and perception among adults towards passive smoking exposure on children in the rural communities of Bangladesh.

Methods: A descriptive survey was conducted through a self-administrative questionnaire among six villages of Munshiganj District of Bangladesh. A multistage sampling method was used and a total of 410 both smokers and non-smoker’s adult males and females participated in the study. Basic socio-demographic characteristics descriptive, statistics were described. Knowledge and perception were analyzed and presented by frequencies, percentages and using a chi-square test. The overall score for each item was presented by means and standard deviations. All analyses were completed at α = 0.05 to test the differences between variables.

Results: Among knowledge items, four variables included; exposer of healthy child on tobacco smoke does not have any effect (p-value=0.019), tobacco smoke exposure causes cancer (p-value=0.048), little exposure has no harm to a child (p-value=0.045), and public smoking is ban in Bangladesh (p-value=0.006) showed a significant difference with exposure and non-exposure of passive smoking.  Whereas, for a perception, only a variable indicated law on smoking banning inside home (p-value=0.041) was found significant difference with exposure of passive smoking.

Conclusion: An appropriate health promotion intervention needs to be implemented further which will help to reduce the exposure rate of passive smoking among children.

Keywords: Bangladesh, Children, Knowledge, Perception, Passive smoking

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :