เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Monitoring of carbamate insecticide residues in cucumbers produced from

conventional and greenhouse farming systems

Pantip Hinhumpatch

Wandee Wattanachaiyingcharoen

ABSTRACT

The study was designed to investigate carbamate insecticide residues in cucumbers and soil from two different farming systems located in Phitsanulok, Thailand. Ten carbamate insecticides were analyzed using the quick easy cheap effective rugged and safe (QuEChERS) multi-residue extraction, followed by high performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (HPLC-QTOF-MS). The results showed the level of insecticide residues detected in cucumbers and soil from greenhouse farming, were at a lower level than those of conventional farming. Conventionally-farmed cucumbers contain methiocarb, methomyl, aldicarb sulfoxide, carbofuran and carbofuran-3-hydroxy ranging from 0.437 to 1.721 mg/kg, which exceeds Maximum Residue Levels (MRLs), whereas greenhouse-farmed cucumbers contain less insecticide residue which ranges from 0.132 to 0.439 mg/kg. The difference in the distribution patterns of insecticides in cucumbers and soil was detected from the study samples collected at a conventional farm. The level of methiocarb contained in cucumbers and the level of methomyl contained in soil from conventional farming were significantly higher than that of insecticide levels in greenhouse farming by approximately 13-fold (p ˂ 0.05) and 3-fold (p ˂ 0.05), receptively. Our results suggested that residue of CIs contained in cucumbers and soil is affected by the two different farming systems. The reduction of insecticide use needs to be enhanced within agriculture, and the routine monitoring of them is necessary to increase public awareness of food safety and the reduction of health risks associated with contaminated foods and the environment.

Keywords: Carbamate; Insecticide; Cucumber; Greenhouse farming; Conventional farming

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :