เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Perceived quality of health care by health care system level among type 2

diabetic patients in Northern Thailand

Artittaya Wangwonsin

Wutthichai Jariya

Chakkraphan Phetphum

ABSTRACT

Quality of healthcare may affect disease outcomes. In this study, we aimed to determine the perceived quality of healthcare by healthcare system level among type 2 diabetes patients (T2DM) in order to inform healthcare interventions to improve outcomes in these patients. The system levels evaluated were health centers without a physician (n=5), health centers with a physician (n=5), district hospitals (n=5) and provincial hospitals (n=3). Study subjects were purposely selected from T2DM attending the study institutions. Each subject was asked to complete the Thai Patient Assessment of Chronic Illness Care (Thai PACIC) questionnaire. A total of 1408 subjects were included in the study (health centers without a physician: n=522; health centers with a physician: n=183; district hospitals: n=413; provincial hospitals: n=290). Seventy-three point five percent of subjects were female; the mean age of study subject was 57.4 years. The Thai PACIC was scored from 0 to 100; the higher the score the better the perceived quality of care. The mean Thai PACIC scores for health centers without a physician, health centers with a physician, district hospitals and provincial hospitals were 80.0, 79.6, 81.6 and 72.0, respectively. All levels of healthcare institutions were perceived by subjects to provide “adequate” health care but these can be improved. The mean overall Thai PACIC score for the provincial hospitals was significantly (p < 0.05) lower than the other levels. Further studies are needed to determine why the perceived quality of care at provincial hospitals was lower than the other levels and if this associated with poorer outcomes.

Keywords: quality of chronic illness care, Patient Assessment Chronic Illness Care (PACIC), Diabetes Mellitus

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :