เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Predictive factors for the sense of community belonging among older adults

in lower Northern Thailand

Nithra Kitreerawutiwong

Orawan Keeratisiroj

Sunsanee Mekrungrongwong        

ABSTRACT

Background: Sense of belonging (SOB) is fundamental to our health, social interactions, and psychological functioning. However, older adults usually feel a loss in social belonging.

Objectives: This study aimed to investigate factors influencing SOB to the community among older adults in a rural community.

Methods: 1,098 older adults were selected using multistage sampling. Data were collected using a questionnaire, including demographic characteristics, social support, neighborhood environment, and SOB aspects. To assess the reliability, a correlation coefficient of 0.72 was calculated for social support, neighborhood environment (0.82), and SOB aspects (0.88). Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.

Results: The mean score of SOB was 50.85 ± 7.44, which is acceptable. The results showed that social support, neighborhood environment, duration of living in the community, and education higher than the fourth grade were positive predictors for the SOB.

Conclusions: This study indicated that improving the neighborhood environment and providing social support for rural older adults can enhance their SOB to the community. Also, the duration of living in the community and education have significant impacts on the SOB to the local community.

Keywords: Social Support Older Adults Sense of Belonging Neighborhood

Source: Click Link

เมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :