เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Factors Associated with Child Labor in Cultivation and Production of Tobacco among Burley Farmers

in Lower Northern Thailand

Chakkraphan Phetphum

Narongsak Noosorn

Atchara Prajongjeep

ABSTRACT

Background

Many tobacco-growing countries are facing the issue of child labor in tobacco farming and production, which involve a high risk of various adverse health effects. Thailand has limited information about these circumstances. Accordingly, we aimed to examine the prevalence and factors related to child labor in tobacco farming among the Burley growers in Thailand.

Materials and Methods: This cross-sectional study was done with 720 Burley tobacco farmers in lower Northern Thailand, selected using a systematic random sampling technique. A structured questionnaire, designed by the researchers, was used to assess demographic characteristics, knowledge, and attitudes. SPSS software version 17.0 was applied for data analysis, involving the use of descriptive statistics, Chi-square test, and multivariable logistic regression.

Results: Eighty-three households (12.4%) employed underage youth in tobacco cultivation. The most common process involving child labor was that of tobacco leaf collection, harvest, and drying. In multivariable analysis, child labor has never been investigated (ORAdj: 5.62; 95% CI: 3.17-9.97; p = 0.046); having a low level of knowledge about negative health consequences on child workers (ORAdj: 2.11, 95% CI: 1.29-3.44, p = 0.001); and having a high level of positive attitudes towards child labor (ORAdj: 1.69; 95% CI 1.01-2.84; p = 0.003) were associated with child labor behavior.

Source : Link

เมื่อวันที่ : 6 ตุลาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :