เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Smartphone addiction and its association with upper body musculoskeletal symptoms among university students classified by age and gender

Panida Hanphitakphong

Orawan Keeratisiroj

Nuanlaor Thawinchai

ABSTRACT

[Purpose] The purposes of this study were to: 1) survey smartphone addiction among university students, 2) survey the prevalence of upper body musculoskeletal symptoms in relation to the respondents' sitting posture, and 3) determine the association between smartphone addiction and upper body musculoskeletal symptoms, classified by age and gender. [Participants and Methods] Two self-report questionnaires were employed to collect data from 2,645 university students in Chiang Mai, Thailand. [Results] Of 2,027 respondents (860 males and 1,167 females), the participants' ages ranged from 18 to 26 years with a mean age of 20.5 ± 1.38 years. The prevalence of smartphone addiction and upper body musculoskeletal symptoms among participants were 15.9% and 30%, respectively. Overall, the mean value of pain severity was 3.66 ± 1.67 out of 10 on the visual analog scale. Multivariate logistic regression analysis revealed that smartphone addiction (OR=6.05, 95% CI: 4.68-7.84), was significantly associated with upper-body musculoskeletal symptoms when adjusted by age and gender. [Conclusion] The prevalence of upper body musculoskeletal symptoms was relatively high, especially for female smartphone users and students aged over 20 years. These results suggest that smartphone addiction may be a potential risk factor for upper body musculoskeletal symptoms in university students.

Keywords: Musculoskeletal symptoms; Smartphone addiction; University students.

Source : Link

เมื่อวันที่ : 6 ตุลาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :