เปลี่ยนภาษา :
   

 นายแพทย์อุทัย  สุดสุข

 อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   
   

 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร

 อดีตปลัดกระกรวงสาธารณสุข
 คณบดีผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   
   

 รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรพินท์  สิงหเดช

 เลขาธิการเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและ
 ศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศไทย (Secretary-General NEW-CCET)

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
 

 

   
   
 
 
   
   
   

 

   
   
 
 
   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :