ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2556 และหยุดการเรียนการสอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร