เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
โทรศัพท์ : 055-967423
E-mail : artittaya12@gmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.เสน่ห์ แสงเงิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7340
E-mail : sanes@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.วราภรณ์ ยังเอี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : warayoungiam@gmail.com
รายละเอียด

ดร.จริญา แห่งสันเทียะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : jariya_hangsantea@hotmail.com
รายละเอียด

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8