เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด

ดร.อนุสรา สีหนาท
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail : anusara.sii@outlook.com
รายละเอียด

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ : 055-967384
E-mail : m_bas_69@hotmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967447
E-mail : watoop@nu.ac.th,watoop@yahoo.com
รายละเอียด

ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7340
E-mail : rodsariny@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.นันทิกา พรหมมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : bellnuntika@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : nan__da@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สายจิต สุขหนู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : beebeelove18@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์นัฏติยา ใจจำนงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : n.chaichamnong@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : bo_ns@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8