เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม

ผศ.ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : pirayaa@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : intrchom16@hotmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.สรัญญา ถี่ป้อม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967360
E-mail : sthiphom@gmail.com
รายละเอียด

ดร.กนกทิพย์ จักษุ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7363
E-mail : kanokthip.juksu@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์บุษกร ชมเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : u5208115@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : it_aiteem@hotmail.com, natthapongp@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.สุดาวดี ยะสะกะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : sudawadeey@nu.ac.th,cukoo_555@hotmail.com
รายละเอียด

ดร.มนัสวี พานิชนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7363
E-mail : nnmanuswee@gmail.com
รายละเอียด

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8