เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
อาจารย์ นัฏติยา ใจจำนงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : n.chaichamnong@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2557
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทยปี2561
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Evaluation of Thai medicinal plants activity
2. Pharmacology of Thai medicinal plants
3. Phytochemical analysis and quality control using chromatography techniques including HPLC, LCMS and GCMS analysis
4. Lead finding from natural sources for regenerative diseases such as phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors for the treatment of erectile dysfunction and acetylcholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease
5. Development of natural product
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Effects of Derris scandens (Roxb.) Benth. extract on in vitro phosphodiesterase activities and mating behaviour of stress-induced erectile dysfunction rats , 2561
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
1. การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์และองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรีของพิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน , 2564
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Chaichamnong, N., Ingkaninan, K. Taepavarapruk, P. Aphrodisiac potentials of Derris scandens stem extract in male Wistar rats. 3rd National Conference in Traditional Thai Medicine, 2021; 0(0) : .    
2. Towiwat, P., Tangsumranjit, A., Ingkaninan, K., Jampachaisri, K., Chaichamnong, N., Buttham, B., & Louthrenoo, W. Effect of caffeinated and decaffeinated coffee on serum uric acid and uric acid clearance, a randomised within-subject experimen. Clinical and experimental rheumatology, 2020; 0(0) : .    
3. Bhandari, S., Nuengchamnong, N., Chaichamnong, N., Seasong, T., Ingkaninan, K., & Temkitthawon, P. At-line LC-QTOF-MS micro-fractionation of Derris scandens (Roxb.) Benth, coupled to radioassay for the early identification of P. Phytochemical analysis, 2020; 31(3) : 297-305.    
4. Pobsuk, N., Paracha, T. U., Chaichamnong, N., Salaloy, N., Suphakun, P., Hannongbua, S., Choowongkomon, K., Pekthong, D., Chooti. Design, synthesis and evaluation of N2,N4-diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 2019; 29(2) : 267-270.    
5. Chaichamnong, N., Temkitthawon, P., Ingkaninan, K. Taepavarapruk, P. Aphrodisiac activity of Derris scandens. 6th NRCT-IFS-PERCH-CIC Workshop: ASEAN Research and Innovation Initiatives, 2019; 0(0) : .    
6. Chaichamnong, N., Temkitthawon, P., Khorana, N., Pitpakdeeanan, P., Taepavarapruk, P., Nuengchamnong, N., Siriwattanasathien, Y.. Phosphodiesterase 5 Inhibitors from Derris scandens. Planta medica, 2018; 84(15) : 1134-1140.    
7. Chaichamnong, N., Temkitthawon, P., Ingkaninan, K. Phosphodiesterase 5 inhibitory activity of some Thai medicinal plants. 3rd International Conference on Pharma-Food (ICPF), 2016; 0(0) : .    
8. Chaichamnong, N., Temkitthawon, P., Nangngam P, Suprom, N., Ingkaninan, K. Screening Thai medicinal plants for phosphodiesterase 5 inhibitors. PERCH-CIC Congress IX: 2016 International Congress for Innovation in Chemistry, 2016; 0(0) : .    
9. Chaichamnong, N., Temkitthawon, P., Nangngam, P., Suprom, N., Ingkaninan, K. Exploration of Thai medicinal plants for the potential uses in Alzheimer’s disease and erectile dysfunction. 9th Pong Ding Yuen International Symposium on Traditional Chinese Medicine, 2015; 0(0) : .    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8