เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

The Effectiveness of Alcohol Drinking Behavior Reduction Program among Thai Female Farmers by Applying Self- Efficacy Theory

Pattanawadee Pattanathaburt

Narongsak Noosorn

Abstract

The long tradition of gender gap in agriculture causes Thai female farmers to face tremendous problems in order to cope with the responsibility for household management and opportunity to involve in agricultural activities. Women drink more alcohol, especially if they expect alcohol to increase their assertiveness. This study is a quasi-experimental research aimed to study the effectiveness of alcohol drinking reduction program among Thai female farmers using self-efficacy theory. The samples of the study were an assigned experimental group of 30 female farmers and an assigned control group of other 30 female farmers with majority age of 40-49 years old in Buengkok Sub-district, Bangrakam District, Phitsanulok Province, Thailand. The participants in the experimental group were asked to participate in a consecutively 5-sessional program with involved 4-activities to strengthen the physical and emotional conditions of the participants to prevent alcohol consumption. The data were collected 5 times: at baseline before the program, at exit point immediately after the end of the program, at 4 weeks, at 8 weeks, and at 12 weeks post-intervention. The results showed that the experimental group of female farmers had differences of average Self-Efficacy, Outcome expectancy and Alcohol Consumption Behavior scores at baseline and exit point with statistical significance level at 0.05. The repeated measure ANOVA analysis found that the experimental group of female farmers had significantly improved average Self-Efficacy, Outcome expectancy and Alcohol Consumption Behavior scores (p < 0.001).

Keywords : alcohol drinking reduction, self-efficacy theory, female farmers

Source : Pattanathaburt, P. and Noosorn, N.. (2018). The Effectiveness of Alcohol Drinking Behavior Reduction Program among Thai Female Farmers by Applying Self-Efficacy Theory. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(3), 246-258.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :